Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7509-1000 11-328030
НүүрНДҮЗ-ийн тогтоол
Актын дугаарАктын нэрБатлагдсан огнооДагаж мөрдөх огноо
Нийгмийн хамгааллын тухай Монгол Улс болон Бүгд Найрамдах Чех Улс хоорондын хэлэлцээр2019-05-202023-03-01
Нийгмийн хамгааллын тухай Монгол Улс болон Бүгд Найрамдах Турк Улс хоорондын хэлэлцээр2018-11-15
Нийгмийн хамгааллын тухай Монгол Улс болон Бүгд Найрамдах Польш Улс хоорондйн хэлэлцээр2018-01-24
Монгол Улс, Бүгд Найрамдах Унгар Улсын хоорондын нийгмийн хамгааллын хэлэлцээр2012-06-012012-06-01
Нийгмийн даатгалын сангаас олгох үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн тухай2023-07-072024-01-01
Нийгмийн даатгалын ерөнхий хууль2023-07-072024-01-01
Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэмжийн тухай2023-07-072024-01-01
Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэврийн тухай2023-07-072024-01-01
Зарим иргэний тэтгэврийн хэмжээг нэмэгдүүлэх тухай2019-11-132020-01-01
470 дугаар тогтоолНийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх журам2023-12-272024-01-01
469 дүгээр тогтоолНийгмийн даатгалын байгууллагын дүрэм2023-12-272024-01-01
450 дугаар тогтоолТэтгэвэр тогтоолгох, тэтгэврийн хэмжээг өөрчлөхөд бүрдүүлэх баримт бичиг,тэтгэвэр олгох журам2023-12-202024-01-01
448 дугаар тогтоолЭрүүл мэндийн магадлалын зөвлөлийн дүрэм2023-12-132024-01-01
439 дугаар тогтоол Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сангаас тэтгэвэр, тэтгэмж, тогтооход бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт, тэтгэвэр, тэтгэмж, олгох журам2023-12-132024-01-01
438 дугаар тогтоолДаатгуулагч тэтгэмж авахад бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт, тэтгэмж олгох журам2023-12-132024-01-01
416 дугаар тогтоолНийгмийн даатгалын шимтгэл төлснөөр тооцох журам2023-11-292024-01-01
422 дугаар тогтоолҮйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сангаас даатгуулагч эрүүл мэндийн нөхөн сэргээлтийн зардлын төлбөр авахад бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт болон төлбөрийг олгох, санхүүжүүлэх журам2023-11-292024-01-01
415 дугаар тогтоолНийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх, тэтгэвэр, тэтгэмж тогтооход баримтлах сарын хөдөлмөрийн хөлсний дээд хэмжээг тогтоох тухай2023-11-292024-01-01
363 дугаар тогтоолМаргаан хянан шийдвэрлэх зөвлөлийн дүрэм2023-09-262024-01-01
361 дүгээр тогтоолТөрөөс олгох урамшууллаас иргэний эрүүл мэндийн болон нийгмийн даатгалын шитмгэл суутган төлөх журам2023-09-262023-09-26
25 дугаар тогтоолТөрийн албаны шалгалт өгөх болзол болон шатлан дэвшүүлэх, сонгон шалгаруулах журам, загвар батлах тухай2023-01-252023-01-25
Шийдвэр хүргүүлэх, заавар батлах тухай
Шийдвэр хүргүүлэх, журам батлах, ажил мэргэжлийн жишиг цалингийн хэмжээг шинэчлэн батлах тухай
tet
ЭМД-ын зөвлөлийн тогтоол /2011-09-27-03/
Ажилсан жил, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцуулсан даатгуулагчийн тэтгэврийг шинээр тогтоох, шинэчлэн бодоход баримтлах аргачлал /2014.01.21 1/101/
Том төрөөс ухаалаг төр рүү санаачлагыг хэрэгжүүлэх тухай /2014.03.04 1/326/
Чиглэл өгөх тухай /2014.03.05 1/337/
Өргөдлийн загвар батлах тухай /2014.03.24 А/52/
Цалин, нэмэгдэл тогтоох, хөнгөлөлт эдлүүлэх ажилсан жилд оруулж тооцох тухай /2014.04.15 А/83 , А/44/