Байгууллагын тухай

[nd_page_title]
[nd_iconbox icon=”fi_image” title=”Эрхэм зорилго” fi_image=”4834″]

Бид даатгуулагчийнхаа итгэл найдвар, сэтгэл ханамжаар үнэлэгдэх нийгмийн даатгалын үйлчилгээг хүргэнэ.

[/nd_iconbox]

[nd_iconbox icon=”fi_image” title=”Хэтийн зорилго” fi_image=”4835″]

Манай байгууллага 2030 он гэхэд бүх нийтийн насан туршийн нийгмийн баталгааг хангахуйц чадамжтай, нийгмийн даатгалын цогц үйлчилгээ бүхий ДААТГАГЧ болно.

[/nd_iconbox]

[nd_iconbox icon=”fi_image” title=”Чанарын бодлого” layout=”left” fi_image=”4836″]

Нийгмийн даатгалын байгууллага нь өсөн дэвших эрмэлзлэлтэй мэргэшсэн, чадварлаг, ёс зүйтэй хүний нөөцөд түшиглэн үйл ажиллагаагаа цаг үргэлжид сайжруулан, түншлэл хамтын ажиллагааг дэмжин, харилцан үр ашигтай хамтран ажиллаж, сайн засаглалыг хэрэгжүүлэн, хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн чанартай үйлчилгээг ДААТГУУЛАГЧДАД хүргэнэ.

[/nd_iconbox]

[tw_image image=”4839″]
[tw_text]АЖИЛТНЫ ЭРХЭМЛЭХ ҮНЭ ЦЭНЭ

Нийгмийн даатгалын байгууллагын бэлэгдэл ШҮХЭР бөгөөд энэхүү үгийг бүтээгч үсэг бүхэнд ажилтан бидний ирээдүйн зорилго чиглэл, эрхэмлэх үнэ цэнийг тодорхойлсон.

Ш        -ШИЛДЭГ МЭРГЭШСЭН

Ү          –ҮНЭНЧ, ЁС ЗҮЙТЭЙ

Х          -ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА, ТҮНШЛЭЛИЙГ ДЭМЖИГЧ

Э         -ЭЕЛДЭГ, ТУСЧ

Р          -ЭРЧ ХҮЧТЭЙ, БҮТЭЭЛЧ САНААЧИЛГАТАЙ[/tw_text]

[tw_text]

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ТОГТОЛЦОО

[/tw_text][tw_image image=”4841″][tw_text]

БАЙГУУЛЛАГЫН БҮТЭЦ

[/tw_text]

[tw_chart image=”6185″]
[tw_text css=”.vc_custom_1646912184392{margin-top: 140px !important;}”][/tw_text][tw_text css=”.vc_custom_1646912126622{margin-top: 140px !important;}”]

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ

Ерөнхий сайд Х.Чойбалсангийн 1942 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдөр баталсан “Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улсын дотор дагаж шийтгүүлэх нийгмийг аюулаас хамгаалах тухай дүрмийг батлах тухай” тогтоолоор МҮЭ-ийн Төв зөвлөлийн Нийгмийг аюулаас хамгаалах хэлтсийг байгуулсан нь одоогийн нийгмийн даатгалын байгууллагын суурь нь юм.

Анх 4 ажилтантай байгуулагдаж байсан нийгмийн даатгалын байгууллага нь  эдүгээ нийслэлд Нийслэлийн нийгмийн даатгалын газар, 21 аймаг, 9 дүүрэгт хэлтэс, 3 дүүрэг, 12 суманд тасаг, 330 суманд байцаагч, БНСУ-д нийгмийн даатгалын алба, нийт салбарын хэмжээнд 1436 байцаагч, ажилтан ажиллаж, нийгмийн даатгалын багц хуулиудыг хэрэгжүүлэх, сурталчлах, хамралтыг нэмэгдүүлэх, нийгмийн даатгалын сангийн орлогыг бүрдүүлэх, нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөр, зардлыг хуульд заасан хугацаанд тогтоон олгох, нийгмийн даатгалын цахим үйлчилгээг нэвтрүүлэх, доод шатны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт тавих зэрэг чиг үүргийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

[/tw_text]

[nd_timeline title=”ОН ЦАГИЙН ТОВЧОО” layout=”style-2″][nd_timeline_item number=”1″ year=”1942″]МҮЭ -ийн Төв зөвлөлийн харья Нийгмийн аюулаас хамгаалах хэлтэс[/nd_timeline_item][nd_timeline_item number=”2″ year=”1962″]МҮЭ -ийн Төв зөвлөлийн харья амралт , рашаан сувиллын газар[/nd_timeline_item][nd_timeline_item number=”3″ year=”1970″]Сангийн яамны харьяа Нийгэм хангамжийн Хэлтэс

[/nd_timeline_item][nd_timeline_item number=”4″ year=”1974″]Хөдөлмөр, цалин хөлсний улсын хорооны харья Улсын нийгэм хангамжийн газар[/nd_timeline_item][nd_timeline_item number=”5″ year=”1987″]Сангийн яамны харьяа Нийгэм хангамжийн газар[/nd_timeline_item][nd_timeline_item number=”6″ year=”1989″]Эрүүл мэнд, Нийгэм хангамжийн яамны харьяа Нийгэм хангамжийн газар[/nd_timeline_item][nd_timeline_item number=”7″ year=”1991″]Хөдөлмөрийн яамны харьяа Улсын нийгэм хангамжийн газар[/nd_timeline_item][nd_timeline_item number=”8″ year=”1992″]Хүн амын бодлого, Хөдөлмөрийн яамны харьяа Улсын нийгэм хангамжийн газар[/nd_timeline_item][nd_timeline_item number=”9″ year=”1994″]Хүн амын бодлого, Хөдөлмөрийн яамны харьяа Улсын нийгмийн даатгалын ерөнхий газар[/nd_timeline_item][nd_timeline_item number=”10″ year=”1996″]Эрүүл мэнд, нийгэм хамгааллын яамны харьяа Улсын нийгмийн даатгалын ерөнхий газар[/nd_timeline_item][nd_timeline_item number=”11″ year=”2000″]Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн яамны харьяа Улсын нийгмийн даатгалын ерөнхий газар[/nd_timeline_item][nd_timeline_item number=”12″ year=”2005″]Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар, Нийслэлийн нийгмийн даатгалын газар, аймаг, дүүргийн (сум) нийгмийн даатгалын хэлтэст нийт 1000 гаруй ажилтан албан хаагчид үйл ажиллагааа явуулж улсын хэмжээгээр 2,1 сая даатгуулагчид, 280 000 гаруй тэтгэвэр авагчид, 15 000 гаруй ажил олгогчдын шимтгэлийн тооцооны сар бүрийн мэдээллийг бүрдүүлж, нийгмийн даатгалын 5 сангийн орлого, зарлагын байдалтай холбогдсон ихээхэн хэмжээний бүртгэл, тооцооллын ажлыг гүйцэтгэж байна.[/nd_timeline_item][nd_timeline_item number=”13″ year=”2012″]Хүн амын хөгжил, Нийгмийн хамгааллын яамны харьяа Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар[/nd_timeline_item][nd_timeline_item number=”14″ year=”2016″]Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны харьяа Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын ерөнхий газар[/nd_timeline_item][nd_timeline_item number=”15″ year=”2017″]Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны харьяа Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар[/nd_timeline_item][/nd_timeline]