Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7509-1000 11-328030
НүүрМэдээллийн ил тод байдалТөсөв сангийн ил тод байдалСанхүүгийн тайланд хийгдсэн аудитын дүгнэлт
Актын дугаарАктын нэрБатлагдсан огнооДагаж мөрдөх огноо
Нийгмийн хамгааллын тухай Монгол Улс болон Бүгд Найрамдах Чех Улс хоорондын хэлэлцээр2019-05-202023-03-01
Нийгмийн хамгааллын тухай Монгол Улс болон Бүгд Найрамдах Турк Улс хоорондын хэлэлцээр2018-11-15
Нийгмийн хамгааллын тухай Монгол Улс болон Бүгд Найрамдах Польш Улс хоорондйн хэлэлцээр2018-01-24
Монгол Улс, Бүгд Найрамдах Унгар Улсын хоорондын нийгмийн хамгааллын хэлэлцээр2012-06-012012-06-01
Нийгмийн даатгалын сангаас олгох үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн тухай2023-07-072024-01-01
Нийгмийн даатгалын ерөнхий хууль2023-07-072024-01-01
Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэмжийн тухай2023-07-072024-01-01
Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэврийн тухай2023-07-072024-01-01
Зарим иргэний тэтгэврийн хэмжээг нэмэгдүүлэх тухай2019-11-132020-01-01
470 дугаар тогтоолНийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх журам2023-12-272024-01-01
469 дүгээр тогтоолНийгмийн даатгалын байгууллагын дүрэм2023-12-272024-01-01
450 дугаар тогтоолТэтгэвэр тогтоолгох, тэтгэврийн хэмжээг өөрчлөхөд бүрдүүлэх баримт бичиг,тэтгэвэр олгох журам2023-12-202024-01-01
448 дугаар тогтоолЭрүүл мэндийн магадлалын зөвлөлийн дүрэм2023-12-132024-01-01
439 дугаар тогтоол Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сангаас тэтгэвэр, тэтгэмж, тогтооход бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт, тэтгэвэр, тэтгэмж, олгох журам2023-12-132024-01-01
438 дугаар тогтоолДаатгуулагч тэтгэмж авахад бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт, тэтгэмж олгох журам2023-12-132024-01-01
416 дугаар тогтоолНийгмийн даатгалын шимтгэл төлснөөр тооцох журам2023-11-292024-01-01
422 дугаар тогтоолҮйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сангаас даатгуулагч эрүүл мэндийн нөхөн сэргээлтийн зардлын төлбөр авахад бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт болон төлбөрийг олгох, санхүүжүүлэх журам2023-11-292024-01-01
415 дугаар тогтоолНийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх, тэтгэвэр, тэтгэмж тогтооход баримтлах сарын хөдөлмөрийн хөлсний дээд хэмжээг тогтоох тухай2023-11-292024-01-01
363 дугаар тогтоолМаргаан хянан шийдвэрлэх зөвлөлийн дүрэм2023-09-262024-01-01
361 дүгээр тогтоолТөрөөс олгох урамшууллаас иргэний эрүүл мэндийн болон нийгмийн даатгалын шитмгэл суутган төлөх журам2023-09-262023-09-26
25 дугаар тогтоолТөрийн албаны шалгалт өгөх болзол болон шатлан дэвшүүлэх, сонгон шалгаруулах журам, загвар батлах тухай2023-01-252023-01-25
Шийдвэр хүргүүлэх, заавар батлах тухай
Шийдвэр хүргүүлэх, журам батлах, ажил мэргэжлийн жишиг цалингийн хэмжээг шинэчлэн батлах тухай
tet
ЭМД-ын зөвлөлийн тогтоол /2011-09-27-03/
Ажилсан жил, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцуулсан даатгуулагчийн тэтгэврийг шинээр тогтоох, шинэчлэн бодоход баримтлах аргачлал /2014.01.21 1/101/
Том төрөөс ухаалаг төр рүү санаачлагыг хэрэгжүүлэх тухай /2014.03.04 1/326/
Чиглэл өгөх тухай /2014.03.05 1/337/
Өргөдлийн загвар батлах тухай /2014.03.24 А/52/
Цалин, нэмэгдэл тогтоох, хөнгөлөлт эдлүүлэх ажилсан жилд оруулж тооцох тухай /2014.04.15 А/83 , А/44/