Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7509-1000 11-328030
Нүүр“ХУУЛИА ДЭЭДЛЭЕ- ИРГЭДЭЭ СОНСЪЁ-2022 АЯН”

“ХУУЛИА ДЭЭДЛЭЕ- ИРГЭДЭЭ СОНСЪЁ-2022 АЯН”

2022 оны 10 дугаар сарын 06-ны өдөр
Мөрөн сумын
-7,13 дугаар баг, ХААНА: багийн хөгжлийн төвд 10:00-12:00 цагт
-9,11,12 дугаар баг, ХААНА: багийн хөгжлийн төвд 14:00-16:00 цагт

2022 оны 10 дугаар сарын 07-ны өдөр
Мөрөн сумын
-1,2,3 дугаар баг ХААНА: Аймгийн ЗДТГ-ын “Соёмбо” танхимд 10:00-12:00 цагт
-4,5,6,8 дугаар баг ХААНА: Аймгийн ЗДТГ-ын “Соёмбо” танхимд 14:00-16:00 цагт
-10,14 дүгээр баг, ХААНА: багийн хөгжлийн төвд 16:00-18:00 цагт
Та бүх оролцон нийгмийн даатгалын үйлчилгээний талаар болон нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлт, ажилласан жилийн материалын хугацааг тооцуулан зөвлөгөө авахыг урьж байна.