Авилгын эсрэг үйл ажиллагааны ил тод байдал

[nd_page_title][nd_transparency cats=”%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b3%d1%8b%d0%bd-%d1%8d%d1%81%d1%80%d1%8d%d0%b3-%d2%af%d0%b9%d0%bb-%d0%b0%d0%b6%d0%b8%d0%bb%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%b0″]